Verkiezingsnieuws

Christenunie in De Oostermoer

In De Oostermoer verschijnt op 24 februari een bijdrage van de ChristenUnie.

Lees deze nu al hier.

 

Promotiemateriaal

De poster en flyer voor de komende verkiezingen zijn nu beschikbaar.

Klik hier voor de poster.

Klik hier voor de flyer.

 

Persbericht

Op  woensdag 18 november jongstleden hield de ChristenUnie Tynaarlo haar ledenvergadering in Zuidlaren. Tijdens deze vergadering werd de kandidatenlijst voor de komende raadsverkiezingen vastgesteld.  De heer Jaap Hoogenboom, het zittende raadslid,  werd unaniem aangewezen als lijsttrekker.  Zijn “running-mate”, de nummer twee, is Henny van den Born uit Paterswolde.  Dan volgen de andere leden van de steunfractie, Auke Holtman en Frans de Graaf. Bert Gringhuis, nog welbekend als vorig raadslid voor de ChristenUnie, treedt op als lijstduwer.


De kandidatenlijst ziet er als volgt uit:
1. J. Hoogenboom, Zuidlaren (Jaap)
2. H. van den Born, Paterswolde (Henny)
3. A. Holtman, Zuidlaren (Auke)
4. J.E. de Graaf, Zuidlaren (Hans)
5. B. van Zwol, Zuidlaren (Bernard)
6. A. Swart, Zeijen (Anne)
7. H. Groen, Zuidlaren (Henk)
8. J.P. Buist, Zuidlaren (Jan)
9. C.P. de Bruijn, Zuidlaren (Cees)
10. L. Gringhuis, Zuidlaren (Bert)


Het motto van het verkiezingsprogramma  is: Stabiel – Betrokken – ChristenUnie.  Ook de komende jaren zullen we ons als betrokken burgers weer inzetten voor de gemeente Tynaarlo, dienstbaar en duurzaam.  We willen investeren in de verbanden waarin mensen samenwerken en samenleven, zoals gezinnen, scholen, kerken, sportclubs en verenigingen. Religieuze en culturele verschillen kunnen lastig lijken, maar met wederzijdse ruimte en respect kan deze diversiteit juist positief uitwerken. Goede zorg voor de schepping, dus voor mens,natuur, landschap en milieu is een onmisbare voorwaarde voor een gezonde, duurzame economische ontwikkeling van gemeente en regio.


De ChristenUnie richt zich sterk  op welzijn, de WMO en jeugdzorg.  Bijvoorbeeld met het Centrum voor Jeugd en Gezin willen we dat de gemeente een grote rol op zich neemt.  Om de zaken goed op elkaar af te stemmen moeten de welzijnszaken bij één wethouder worden ondergebracht en niet versnipperd over meerdere portefeuilles. Ook praktische zaken komen aan bod. Er moet bijvoorbeeld  een huisartsenpost worden ingericht in de gemeente. De afstand van de kernen in Tynaarlo ten opzichte van de huidige posten in Hoogezand en Groningen is veel te groot.


De laatste zin in het programma benadrukt onze motivatie: Omzien naar elkaar is een Bijbels opdracht.