Sociaal beleid

De ChristenUnie streeft naar een rechtvaardige, eerlijke gemeente waar iedereen de kans krijgt om mee te doen. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van een aantal sociale wetten. Dit is een grote operatie die veel vraagt van de medewerkers van de gemeente en van de raad.  Gelukkig zijn er voldoende middelen beschikbaar voor een gedegen sociaal beleid, en zetten velen zich in voor een goede uitvoering van alle regels. We volgen kritisch of we op de goede weg blijven. Met name de jeugdzorg moet nog goed op orde gebracht worden. Daar dragen we zorg voor, want de zorg is ons blijvend een zorg.