Welke rol heeft de gemeente?

De gemeente heeft verschillende petten op. Samen met inwoners en andere partijen worden plannen ontwikkeld. Idealen kunnen werkelijkheid worden wanneer inwoners hun eigen plannen uitwerken. Je kunt zelfs met een alternatief komen voor een plan van de gemeente (‘right to challenge’). Maar de gemeente moet er tegelijk voor zorgen dat ook de belangen meegewogen worden van andere inwoners, die niet direct betrokken zijn, of mogelijk zelfs schade lijden van deze plannen. Verder moet de gemeente de wetten handhaven en alle belangen afwegen om tot een standpunt of voorstel te komen. De raad controleert of alles eerlijk en open gebeurt en beslist uiteindelijk. In dit spanningsveld staat de ChristenUnie, betrouwbaar, zelfstandig en een tikkeltje eigenwijs. Maar altijd constructief, met de belangen van de inwoners voor ogen, zo beoordelen we elk initiatief.