Financiën

Financieel lijkt de gemeente er goed voor te staan, maar er wachten een paar grote uitgaven die nog niet benoemd zijn in de begroting. Bijvoorbeeld de nog onbekende kosten van de invoering van de Omgevingswet en  voor ontwikkeling van het centrum in Zuidlaren. Voor de bouw van scholen en sportvoorzieningen, met name in Zuidlaren, zal meer nodig zijn dan de begrote normbedragen. Maar deze bouw duldt geen uitstel.  

In een gemeenschap of gemeente doe je dingen samen en zo nodig draag je samen de kosten. Volgens de ChristenUnie is er een grens bereikt aan mogelijke bezuinigingen. Om de financiën op orde te brengen moeten we de uitgaven beperken, maar ook de inkomsten vergroten. Dat laatste is de afgelopen periode bereikt door een gunstige verkoop van bouwkavels en overbodige vastgoed en door tarieven te verhogen.  Als het economisch herstel doorzet, mogen we ook rekenen op meer inkomsten van het rijk. Waar bezuinigingen en tariefsverhogingen schadelijk blijken voor het functioneren van de gemeente en voor de voorzieningen van de inwoners, wil de ChristenUnie deze als het kan vertragen, afbouwen of in het uiterste geval terugdraaien. Denk hierbij aan de bibliotheken en sportcontributies.

Gelukkig trekt de verkoop van bouwkavels aan, de investeringen in de bouwgrond worden zo terugverdiend en dat biedt voorlopig ruimte. Voor de ChristenUnie geldt dat structurele uitgaven, zeg maar vaste verplichtingen, alleen kunnen worden gedaan als er ook voldoende vaste inkomsten zijn.  Een voorzichtig financieel beleid blijft vooreerst nodig.