Infrastructuur en bedrijvigheid

Tynaarlo is weliswaar de groene long, maar er wordt ook gewerkt. We kijken met open blik naar de regio en de wereld daarbuiten. Concreet betekent dit voor de ChristenUnie:

 • Landbouw en natuur moeten zich ontwikkelen in goede samenhang. Er is geen scherpe grens, in de overgang tussen beide gebieden mag er extensief geboerd worden in natuurgebieden en worden landbouwgebieden natuurlijk beheerd.
 • De hoofdverbindingen tussen Groningen en Assen lopen door onze gemeente, bovendien bevindt zich hier het vliegveld Groningen Airport Eelde. We bevorderen de bedrijvigheid langs deze as, en houden de buitengebieden open en aantrekkelijk voor toeristen en bewoners.
 • Steun aan de ontwikkeling van Groningen Airport Eelde, als onze bushalte naar het buitenland. In de eerste plaats voor het zakelijk verkeer in Noord-Nederland, maar ook voor toerisme van en naar de regio. We willen royaal ruimte geven aan initiatieven om het vliegveld te ontwikkelen en verwelkomen het zonnepanelenpark, de plannen voor werken met drones en andere initiatieven.
 • Steun voor de vrije ontwikkeling van de bedrijventerreinen rond het vliegveld en bij de bloemenveiling.  Ook het Businesspark Ter Borch kan zich profileren met de nabijheid van de stad  en goede verbindingen over de weg en door de lucht.
 • Verbeteren van de bereikbaarheid van Groningen en Assen vanuit Eelde en omgeving door het aanleggen van een veilige aansluiting aan de A28 bij de Punt en een OV-knooppunt. Lokaal verkeer kan hier op de bus stappen en hoeft niet in de file te staan, zodat de A28 ontlast wordt. Verkeer, met name vrachtverkeer, kan veiliger de snelweg op en af. Nu de locatie is gescheiden van het natuurgebied, stemt de ChristenUnie in met de plannen.
  Ook de capaciteit voor auto’s en fietsen van de P+R bij Westlaren en Tynaarlo worden om deze reden uitgebreid en opgeknapt.
 • Plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto’s op strategische plaatsen, zoals in de kernen en op het OV-knooppunt en andere P+R plaatsen langs de snelweg.
 • Faciliteren van de aanleg van een veilige ‘fietssnelweg’ tussen Assen en Groningen, die door onze gemeente loopt. Ons eigen fietspadennetwerk maken we veilig en laten we goed aansluiten op dit netwerk, zowel voor woon-werkverkeer als voor toerisme. Het bevorderen van bewegen en het verminderen van autoverkeer ligt ons na aan het hart. We volgen de ontwikkeling van slimme verlichting voor fietspaden en willen hier graag een pilot voor.
 • Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten. Trekker is de ongereptheid van Drenthe – de oerprovincie – daarom geen hoogbouw, windmolens of andere horizonvervuiling. Ook de accommodaties moeten passen in het Drentse landschap, dus laag en compact, ook bij nieuwe plannen.
 • Permanent verblijf in een recreatiewoning is niet toegestaan in onze gemeente. Het tast het toeristisch karakter van de recreatieparken aan en verstoort de winterrust die omwonenden op prijs stellen. De ChristenUnie pleit voor actieve handhaving van deze bepaling.
 • De grote evenementen, zoals het Bloemencorso van Eelde en de Zuidlaardermarkt, verdienen alle steun en medewerking van de gemeente vanwege hun sociale en economische belang. Deze evenementen dragen bij aan de gemeenschapszin, ze zetten Tynaarlo op de kaart en trekken veel bezoekers.  
 • Tynaarlo kent een lange geschiedenis en een rijk cultureel leven.  Instellingen die dit uitdragen, zoals het Klompenmuseum en de Buitenplaats, verdienen erkenning en steun van de gemeente. Voorwaarde is dat zij nauw samenwerken in het bereiken van het publiek.
 • De centra in Vries, Eelde en Zuidlaren krijgen volop de aandacht. Ondernemers die hier willen investeren wordt hierbij de weg gewezen. De gemeente stelt duidelijke kaders om de leefbaarheid te bewaken en verrommeling te voorkomen. Nieuwe ontwikkelingen worden verwelkomd, maar moeten passen binnen de bestaande dorpsgezichten.
 • De gemeente bevordert een goed niveau van voorzieningen, zoals voor dagelijkse boodschappen. De ontwikkeling van het terrein van de Prins Bernard Hoeve in Zuidlaren moet snel en realistisch worden opgepakt met de bouw van woningen en een of twee supermarkten. Een evenwichtige ontwikkeling, samen met het overige winkelgebied is een vereiste. De bouw van een supermarkt in Ter Borch vult een lege plek, en komt daarmee tegemoet aan de wens van bewoners die op een redelijke afstand hun boodschappen willen doen.
 • Snel internet is in wezen een onmisbare nutsvoorziening geworden, net als water en elektriciteit. Bedrijvigheid in de buitengebied is gericht op landbouw, toerisme, of bedrijvigheid aan huis. Voor elk van die activiteiten is een goede verbinding met het internet via glasvezel essentieel. Voor de bewoners van de buitengebieden is snel internet van belang om toegang te hebben tot allerlei voorzieningen. De gemeente spant zich in om de aanleg van glasvezel in de hele gemeente te verwezenlijken.