Scholing, sport en gezondheid

  • Ieder mens krijgt de kans de talenten te ontwikkelen die God heeft gegeven.  De gemeente zorgt voor goede accommodaties voor de scholen, liefst met een ‘plus’, zodat de scholen kwalitatief uitstekend onderwijs kunnen bieden aan onze kinderen.
  • Bibliotheken spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en ontspanning van onze inwoners, van jong tot oud. Zij moeten hiervoor ruim voldoende middelen ter beschikking krijgen.  Samenwerking met scholen, dorpscentra en andere gelegenheden juichen we toe. Wees creatief in het denken hierover, betrek bijvoorbeeld de koffiecorners in supermarkten, die ook een ontmoetingsfunctie hebben.
  • Sporten, alleen en in teamverband, is van onschatbaar belang voor de lichamelijke en geestelijke conditie van jong tot oud. We zijn blij met de grote vraag naar ruimte op de velden,  in de sporthallen en de zwembaden. De mogelijkheden om te sporten moeten laagdrempelig zijn: dicht bij huis en betaalbaar. Ook voor gezinnen mogen de kosten geen belemmering zijn. Er moet voldoende capaciteit zijn, liever wat teveel dan dat onze jeugd moet uitwijken naar andere gemeenten of zelfs maar afziet van meedoen.
  • Waar mogelijk zet de gemeente in op het ontmoedigen van roken en alcoholgebruik. Alcohol en sport gaan bijvoorbeeld niet samen.
  • De gemeente zet in op het voorkomen van drugsgebruik en op het bestrijden van de productie van drugs. De instituten voor verslavingszorg in onze gemeente kunnen rekenen op steun van de gemeente waar dat nodig is en past in onze rol. In buurten waar drugshandel en -gebruik de kop op steekt wordt dat direct aangepakt.