Wonen en verkeer

  • Tynaarlo is een aantrekkelijke gemeente om te wonen: een mooie omgeving en vlakbij Groningen en Assen. De mogelijkheden om nieuwe woningen te bouwen zijn echter beperkt. Juist om de groene long te kunnen blijven, kan niet onbeperkt gebouwd worden. De ChristenUnie wil waken voor een sluipend dichtbouwen van de buitengebieden.
  • Locaties voor nieuwbouw zijn beperkt, nu de markt aantrekt is het zinvol om Ter Borch versneld te ontwikkelen. In Vries onderzoeken we hoe we Diepsloot in een rustig tempo geheel of gedeeltelijk verder kunnen ontwikkelen.
  • Nieuwbouw moet evenwichtig verdeeld worden over de diverse doelgroepen. De indruk bestaat dat steeds meer gezinnen met jonge kinderen voor Tynaarlo kiezen. Maar ook  het ‘duurdere segment’ is in trek. Tenslotte moeten ook starters en middengroepen de kans krijgen in eigen buurt een huis te kopen of te huren. Met woningcorporaties moeten de afspraken gemaakt en bewaakt worden.
  • Door levensloopbestendig te bouwen kunnen we ook bij het ouder worden in onze vertrouwde buurt blijven wonen, eventueel bij de familie of met mantelzorgers. Bestaande huizen kunnen worden aangepast om geschikt te blijven bij het ouder worden.
  • Meer inwoners betekent meer verkeer. De ontwikkeling van veilige wegen moet gelijke tred houden met de bouw van nieuwe woningen en bedrijven. Bij scholen en langs een aantal buitenwegen is de veiligheid van fietsers in geding en zijn verdere investeringen nodig.
  • Meer inwoners produceren ook meer afval. Bij de verwerking van afval streeft de ChristenUnie naar zo veel mogelijk hergebruik. Scheiden van afval aan de bron wordt bevorderd, zodat afval uiteindelijk gewoon grondstof is voor nieuwe producten. Afval wordt opgehaald aan huis.
  • We moeten onder ogen zien dat ook Drenthe bij het gaswinningsgebied hoort, en dus ook dat Tynaarlo te maken krijgt met schade veroorzaakt door de gaswinning. Voor onze inwoners moet dezelfde mogelijkheid voor vergoeding van de schade gelden als voor de gemeenten in Groningen. De gemeente moet zich nu al voorbereiden op het begeleiden van bewoners met claims en kan daarbij leren van de ervaringen in Groningen.
  • De criminaliteit daalt gelukkig volgens de statistieken. De ChristenUnie houdt aandacht voor de sociale veiligheid en het  voorkomen van zgn. ‘kleine criminaliteit’. Inbraak, diefstal en mishandeling hebben een grote impact op het leven van de getroffenen. Dit gedrag hoort niet thuis in een  normale maatschappij. Door voorlichting en degelijke handhaving willen we dit terugdringen. Ook de ‘grote criminaliteit’ zit niet stil, deze moet buiten de deur gehouden worden.
  • Eens komt er een eind aan ons aardse leven. De ChristenUnie wil dat de nabestaanden waardig afscheid kunnen nemen van hun geliefde. Begraven en cremeren moeten beide betaalbaar zijn. Begraafplaatsen worden goed onderhouden. Het dorpskerkhof in Eelde moet worden opgeknapt, in overleg met de eigenaren van de graven.