Tenslotte

Deze opsomming is niet uitputtend, maar laat zien hoe de ChristenUnie in de gemeente Tynaarlo invulling wil geven aan het samen leven en werken vanuit christelijk-sociaal perspectief.

De ChristenUnie denkt vanuit een christelijk-sociaal perspectief. Wat betekent dat?

 

Geloof, hoop en liefde staan centraal. Geloof in God de Schepper geeft houvast, Hij laat niet los wat Zijn hand begon. Jezus Christus, verlosser, geeft hoop op een leven over de grenzen van deze wereld heen. De Heilige Geest inspireert tot navolging van Christus in Zijn liefde.

 

Onze politieke visie is geïnspireerd door de Bijbel, het betrouwbare Woord van God. Daarmee staan we in een levende traditie van eeuwenlang christelijk denken over mens, maatschappij en overheid, vanaf de kerkvader Augustinus tot op de dag van vandaag.

 

In de woorden van de profeet Micha: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg gaan van je God.”

Op 21 maart 2018 mag je weer meestemmen over de samenstelling van de gemeenteraad. Een belangrijke beslissing, want ook al zijn er meer manieren om te laten weten wat je van allerlei plannen vindt, met deze verkiezing bepaal je wie de komende vier jaar de uiteindelijke beslissingen gaan nemen. We moedigen je daarom aan om te gaan stemmen. Ga niet af op mooie beloftes, maar laat je goed te informeren over wat de gemeente wel of niet kan waarmaken. En uiteraard hopen we dat je, na het lezen van dit programma, besluit om je stem aan de ChristenUnie te geven.

De afgelopen vier jaar mochten we ons werk doen met twee vertegenwoordigers in de raad. We hebben deze extra mogelijkheden ervaren als een zegen, de ChristenUnie doet er toe. Graag willen we zo door gaan, met een sterke fractie kan de ChristenUnie het verschil blijven maken.

Deze kandidaten staan klaar om zich voor je in te zetten