Transferium - overgang naar de toekomst

transferium nieuwzondag 22 juli 2018 09:12

De aanleg van een transferium bij de Punt in Tynaarlo staat ineens weer in de belangstelling. Weliswaar heeft de provincie Drenthe al besloten tot de aanleg en loopt in Tynaarlo de planologische procedure, lijkt het nog  geen gelopen race. Het plan zou overbodig geldverspilling zijn. Nu is 200 parkeerplaatsen aanleggen voor 12 miljoen euro inderdaad te gek voor woorden, maar ook een versimpeling van de werkelijkheid. Dat was de aanleiding om bijgaand artikel te schrijven , dat inmiddels door het Dagblad van het Noorden en Dorpsklanken is gepubliceerd.

Volgens het eerdere plan zouden 2000 automobilisten bij de Punt de A28 verlaten om te parkeren op een megatransferium vlakbij het beekdal. De ChristenUnie was sterk tegen dit onrealistische plan. Maar dat plan is van de baan, er ligt een nieuw plan en er zijn nieuwe ontwikkelingen. Reden genoeg om eens met andere ogen naar het idee te kijken. Is dit nu een kans voor Tynaarlo of is het nog steeds een historische vergissing met rampzalige gevolgen?

Oude plan

Er komen nog slechts 200 parkeerplaatsen, maar ook, volgens ons belangrijker: een veel betere aansluiting aan de A28. Dit past prima in het ‘kralensnoer’ van kleinere transferia voor lokaal verkeer, waar meerdere partijen voor pleiten in hun programma’s. Lokaal verkeer gaat niet meer de snelweg op om alsnog in Haren te parkeren, maar je neemt hier de bus of de fietssnelweg. Bijkomend voordeel: je kunt veilig iemand even naar de bus brengen of ophalen, bij de huidige bushalte in de Punt – zonder parkeergelegenheid – is dat een hele toer.

Minder toevoer van verkeer op de snelweg betekent minder invoegen, dus betere en veiliger doorstroming dan in het oude plan. Daarin moest verkeer dat bij de Punt van de A28 af wil, kruisen met verkeer dat van de N34 komt.  Nu heeft verkeer naar Haren minder hinder. Want de vraag is niet of Haren voldoende capaciteit heeft, maar of je er vlot en veilig kunt komen. Daar kan dit transferium aan bijdragen.

Meer asfalt is geen oplossing, maar slim asfalt wel: wil je nu de A28 op richting Groningen, dan maak je een scherpe bocht,  pas bovenaan kun je vaart maken. In de nieuwe situatie kan dit makkelijk en overzichtelijk. Deel van de oplossing is ook een lagere maximum snelheid. In alle scenario’s is dat nodig, voor een betere veiligheid en minder energieverbruik en vervuiling. We hopen dat in elk geval dit inzicht door alle partijen gedeeld gaat worden en overgenomen wordt door Den Haag.

Het verkeer van Groningen moet ook zo’n bocht maken en stuit onderaan op een T-splitsing met de drukke Groningerweg. Hier moet nog een rotonde komen op kosten van Tynaarlo, dit geld is al gereserveerd. Hier kan de gemeente niet op besparen, want er ligt een afspraak met Rijkswaterstaat die ons deel van de andere rotonde heeft betaald. Het is alleen nog wachten op een besluit.

De ontwikkeling van een logistieke hub op het terrein van de bloemenveiling is ook gebaat bij een betere aansluiting. Zwaar vracht verkeer rijdt niet langer Groningen in, maar gaat naar deze hub. Hier  wordt de lading overgebracht in kleinere vrachtwagens, die de stad in gaan. Dit worden straks elektrisch aangedreven vrachtwagens, het spreekt vanzelf dat deze baat hebben bij een op- en afrit die minder energie vergt. Ook voor busverkeer wordt de situatie veel beter, zeker als elektrische bussen in beeld komen en dat is al het geval na de recente aanbesteding van het openbaar vervoer in Drenthe en Groningen.

Nieuwe plan

 

De hele parkeerplaats ligt straks binnen de huidige afrit aan de oostkant, dus uit het zicht, met minimale aantasting van het beekdal. Met flankerend beleid kan de gemeente de bijzondere  historische elementen, die Eric van der Bilt noemt in een betoog in het Dagblad van het Noorden, nog een plek geven in de plannen. Ongewenste horeca kan worden vermeden door een oude horecabestemming die blijkbaar nog in de buurt ligt aan te passen. Wat verderop zijn genoeg gelegenheden.

Vooruitkijkend is deze nieuwe infrastructuur voor de gemeente Tynaarlo een waardevolle bijdrage aan een duurzame, veilige ontwikkeling van Eelde.

« Terug

Reacties op 'Transferium - overgang naar de toekomst'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.