Standpunten

Hierna vindt u het uitgebreide gemeenteprogramma van de landelijke ChristenUnie. Dit uitgebreide programma benoemt vrijwel alle zaken die in de gemeentepolitiek spelen. Daarnaast wordt de visie van de ChristenUnie weergegeven.

Dat wordt heel uitvoerig gedaan, zakelijk en principieel.  Als u echt kennis wilt maken met de ChristenUnie en haar standpunten en visies kunt u hier terecht.

Klik hier om meer te lezen (PDF).