Ledenvergadering 23 september 2019

IMG-20190923-WA0001.jpgdinsdag 24 september 2019 20:48

Op 23 september hield de ChristenUnie Tynaarlo de jaarlijkse ledenvergadering. We keken terug op een jaar functioneren in de nieuwe coalitie.

In het huishoudelijk deel werden de jaarstukken en de notulen van de vorige vergadering vastgesteld. De penningmeester werd gedechargeerd. Daarna kwam het moment van afscheid van Bernard van Zwol, na 16 jaar voorzitterschap, de laatste jaren gecombineerd met penningmeester zijn. Aangezien Bernard verhuisd is naar Assen, is niet langer lid van de afdeling Tynaarlo, en dan wordt het lastig om in het bestuur te blijven.  Jammer, want Bernard heeft in die jaren op een rustige manier, op de achtergrond veel werk verzet. Genoeg reden om hem en zijn vrouw Greet met een dankwoord, bloemetje en een cadeau even in het zonnetje te zetten.

Ook de Provinciale Unie was vertegenwoordigd, niet alleen om kennis te maken met de afdeling, maar ook om Bernard het 'teken van erkentelijkheid' uit te reiken namens de landelijke ChristenUnie. Een sculptuur waarin een figuur dienstbaarheid uitbeeldt in de vorm van de letters CU. Jan Kees Winters is de opvolger als penningmeester, ook voor de voorzitter heeft zich een kandidaat gemeld. Daarmee komt het bestuur weer een beetje op sterkte. 

Na de pauze werd het voorstel besproken voor de nieuwe ontwikkelrichting van Zuidlaren. De aanwezigen konden zich vinden in de gekozen richting. Wel werd aandacht gevraagd voor het beeldkwaliteitsplan van de Grote Brink. Ook rees de vraag hoeveel invloed de gemeente uiteindelijk heeft op de vestiging van winkels. Tenslotte werd ook nog eens nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het probleem van het ontbreken van openbare toiletten in e Zuidlaren. Voor inwoners en bezoekers geen overbodige luxe.

Impressie afscheid Bernard van Zwol (klik op een foto voor een vergroting):

« Terug

Reacties op 'Ledenvergadering 23 september 2019'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.