Speerpunten ChristenUnie Tynaarlo

Onze speerpunten

Niemand 'buiten de boot'
1. Een rechtvaardige samenleving met kansen voor iedereen. De overgang van zorgtaken
naar de gemeente wordt zo geregeld dat niemand 'buiten de boot' valt. Mantelzorgers en
vrijwilligers worden actief en daadwerkelijk ondersteund.


Centrumplannen
2. De centrumplannen in Eelde, Vries en Zuidlaren worden gerealiseerd, eventueel in
stappen. Voor de leefbaarheid in deze dorpen is een stevige verbetering van de centra van
groot belang.


Deugdelijke financiën
3. Een reële, sluitende begroting en een gezond meerjarenperspectief met het streven zo
veel mogelijk van de huidige, hoogwaardige voorzieningen in stand te houden. Want wat
eenmaal is afgebroken wordt niet snel weer opgebouwd.


Visie
4. Een betrouwbare overheid die dichtbij de burger staat, luistert, eerlijk en consistent is.
Betrokken, betrouwbaar en benaderbaar!
Op deze speerpunten mag u ons te allen tijde aanspreken