Speerpunten ChristenUnie Tynaarlo

De komende jaren staan we voor belangrijke opgaves. Er liggen binnen de gemeente Tynaarlo mogelijkheden om in te spelen op de woonbehoefte en stappen te zetten in de inrichting van de dorpen.  De coronacrisis heeft ons er sterk bij bepaald dat het naar elkaar omzien en het elkaar kunnen ontmoeten van wezenlijk belang is. Op welke wijze geven we dit aandacht? Het energievraagstuk speelt ook voor de inwoners van Tynaarlo. Wat is mogelijk,  betaalbaar en haalbaar?

Deze opgaves heeft de ChristenUnie Tynaarlo vertaald in een aantal speerpunten. De ChristenUnie Tynaarlo zet zich de komende raadsperiode in voor een gemeente die:

  •  sociaal en gastvrij is
  • ruimte biedt voor wonen en werken
  • zorg heeft voor natuur en milieu
  • de financiën op orde heeft