Speerpunten ChristenUnie Tynaarlo

Onze speerpunten

Niemand 'buiten de boot'
1. Een rechtvaardige samenleving met kansen voor iedereen. De overgang van zorgtaken naar de gemeente wordt zo geregeld dat niemand 'buiten de boot' valt. Mantelzorgers en vrijwilligers worden actief en daadwerkelijk ondersteund.

Centrumplannen
2. De centrumplannen in Eelde, Vries en Zuidlaren worden gerealiseerd. Voor de leefbaarheid in deze dorpen is een stevige verbetering van de centra van groot belang.

Deugdelijke financiën
3. Een reële, sluitende begroting en een gezond meerjarenperspectief met het streven zo veel mogelijk van de huidige, hoogwaardige voorzieningen in stand te houden. Want wat eenmaal is afgebroken wordt niet snel weer opgebouwd.