Fractie en wethouder

De ChristenUnie bezet in de gemeente Tynaarlo één van de 23 raadszetels. Het raadslid is Jan de Jonge, hij is ook de fractievoorzitter.

De ChristenUnie neemt deel in het college van Tynaarlo met een deeltijd-wethouder, dit is Henny van den Born.

Verder vormen Jaap Hoogenboom, Hans de Graaf en Jan Kees Winters de steunfractie.  

 Jan de Jonge   jan.dejonge@tynaarlo.nl

HdJ foto.png

foto JK2.png

Jaap Hoogenboom Hans de Graaf Jan Kees Winters 

Jaap Hoogenboom  JH@hoogenboomzuidlaren.nl

Hans de Graaf

Jan Kees Winters jankees.winters@tynaarlo.nl



Henny van den Born h.vandenborn@tynaarlo.nl