Fractie en wethouder

De ChristenUnie bezet in de gemeente Tynaarlo één van de 23 raadszetels. Het raadslid is Henny van den Born,  hij is dus ook de fractievoorzitter.

De ChristenUnie neemt deel in het college van Tynaarlo met een deeltijd-wethouder, dit is Hans de Graaf.

Verder vormen Jaap Hoogenboom, Jan de Jonge en Jan Kees Winters de steunfractie.  

Henny van den Born   cutynaarlo@gmail.com

HdJ foto.png foto JK2.png
Jaap Hoogenboom Jan de Jonge Jan Kees Winters 


Jaap Hoogenboom  JH@hoogenboomzuidlaren.nl
Jan de Jonge  jan.dejonge@tynaarlo.nl
Jan Kees Winters jankeeswinters@gmail.com


Hans de Graaf